Yannick Guédon – L’Insistance des Possibles (CD Recensie)

De Cd’s van het Wandelweiser collectief bevatten altijd een minimum aan informatie zodat zoeken op internet geboden is. Daar ontdekken we dat de Fransman Yannick Guédon, van wie onlangs ‘L Insistance des Possibles’ op Cd verscheen actief is als componist, zanger en performancekunstenaar en dat hij meer dan gemiddeld aandacht besteedt aan de aard van de klank en het timbre en dat het moment en de locatie van even groot belang zijn als de gespeelde noten. Van een musicus die zijn werk bij dit Duitse label uitbrengt, verbaast ons die attitude geenszins.

Het enige wat er op het hoesje van de Cd, met daarop het iets meer dan drie kwartier durende ‘L’Insistance des Possibles’, uit 2016, staat, zijn de volgende Franse woorden, gerangschikt als een gedicht:
“imiter
s’approcher
insister, hésiter
commencer
se traduire
relayer l’approche
se souvenir
se cacher, traverser”

De foto die volgens Guédon bij dit stuk behoort. Foto: componist

Woorden die ons kunnen begeleiden bij het luisteren en die de geest van dit stuk voor celllo (Deborah Walker), altviool (Cyprien Busolini) en stem (Guédon zelf) vertalen. Het begint allemaal met vervreemdende klankmomenten van veel ruis en gekraak met Guédons stem klinkend als een ademtocht, gescheiden van elkaar door lange stiltes. Dan horen we ineens de altviool een lange drone aanheffen. De cello en de stem voegen zich erbij en als je goed luistert ontdek je de variatie in klankkleuren en timbre waar de componist, zoals hierboven geciteerd, op uit is. 

Het gaat om luisteren en nadoen, zo nauwkeurig mogelijk, in de wetenschap dat een perfecte kopie er natuurlijk nooit inzit. Dat repetitieve element kenmerkt dit stuk. Ook verderop, waar we weer overgaan tot ruisen en geknars, noise-achtige geluiden. En meer dan in vergelijkbare stukken valt op deze momenten het gebruik van vaak lange stiltes op, die het karige geluid omgeven. Maar ook verderop, waar we wederom strijkbewegingen horen, doen die stiltes recht aan de hierboven geciteerde zinnen. 

Al met al gaat het bij dit ‘L’Insistance des Possibles’ om een bijzonder stuk dat vraagt om een zeer intensieve luisterhouding en om het opzij zetten van alle eventuele ideeën rondom zaken als ritme en melodie. Want die grootheden zijn bij Guédon volstrekt afwezig.  

Beluister hier een tweetal fragmenten uit het stuk: