Sergio Merce – En lugar de pensar / Florian Wittenburg – Beyond the Traceries (CD Recensie)

In onze serie over elektronica binnen de hedendaags gecomponeerde muziek vandaag en morgen aandacht voor een viertal albums die bij Edition Wandelweiser Records uitkwamen. Vandaag bespreken we ‘En lugar de pensar’ van Sergio Merce en ‘Beyond the Traceries’ van Florian Wittenburg. Morgen komen albums van Eric Wong en Sergio Cote Barco aan bod.

Over de titel van zijn album zegt de Argentijnse Merce: “the name of the album is about this feeling that I have. I believe that playing music is a non-cerebral thought form; thought in the sense of being a channel to see, to reveal, a channel that opens through intuition, observation and attention but not through thinking.” In de twee delen waarin ‘En lugar de pensar’ uiteen valt: ‘Forma circular’ en ‘forma continua’ krijgt deze stelling gestalte. Het stuk kent een fragmentarische opbouw, waarbij de muziek regelmatig gescheiden wordt door vrij lange stiltes. Soms gebruikt Merce golven van klank, aanzwellend en weer verdwijnend, soms ook meer statische drones, gruizig en intens, maar altijd voldoet de muziek perfect aan Merce’s beschrijving, altijd bezit deze de poëzie van het toeval.

Wittenburg komt uit Berlijn en woont inmiddels in Kleef, maar hij studeerde zowel in Utrecht als in Parijs. Ook hij geeft toelichting op zijn werk: “The english word “tracery” means a.o. “flechtwerk“ in german. one could call the programming structures which i construct for my electronic music ”flechtwerke“ – ”traceries“. however, the resulting music is more than these patches, more than just the algorithm. to a large extent the music depends on how you control it in real time.” Dit album bevat een aantal verschillende stukken die echter goed als eenheid zijn te beluisteren. Het zeer subtiele titelstuk, ‘Beyond the Traceries’ en het verderop klinkende ‘Of Exile’ hebben het geluidsniveau en het ritme van de adem, niet vreemd want deze stukken bestaan uit tot ruis gemanipuleerde zang. Voor de twee delen ‘Noise Bowls’ gebruikte Wittenburg als basis twee glazen en bewerkte de geluiden op elektronische wijze tot een gelaagde drone. Voor de twee delen waar tot slot ‘Moving Thirds’ uit bestaan, nam hij zijn eigen spel op de vibrafoon als basis. Het zijn slechts enkele noten die hij hier gebruikt, wat zeker in het eerste deel de associatie oproept met klokgelui.

‘En lugar de pensar’ is te beluisteren en te koop via Bandcamp. Fragmenten van ‘Beyond the Traceries’ zijn te beluiteren via Edition Wandelweiser Records, de Cd’s zijn hier ook te koop:

Reacties zijn gesloten.