Sarah Hennies – Casts / The Reinvention of Romance (Cassette / LP Recensie)

Sarah Hennies is zonder meer één van de meest spraakmakende componisten in de VS van dit moment. Niet alleen vanwege haar enorme veelzijdigheid, als componiste schrijft ze zowel kamermuziek, als muziek voor film, dans en installaties, terwijl ze als percussioniste ook nog actief is binnen de vrije improvisatie, maar vooral ook doordat ze in haar werk regelmatig maatschappelijke thema’s aansnijdt, met name op het terrein van genderdiversiteit. Astral Spirits bracht onlangs onder de titel ‘Casts’ een cassette uit met vier oudere stukken en liet deze vergezeld gaan van het bijna anderhalf uur durende ‘The Reinvention of Romance’, uitgebracht als dubbel LP.

Ondanks het feit dat ‘Speech’, het eerste stuk op ‘Casts’ slechts uit één woord bestaat, kom ik er niet achter welk woord hier klinkt. Veel uit maken doet het niet, want het gaat Hennies hier duidelijk om de klank. En dat blijkt een constante in Hennies’ werk, waardoor we haar gerust een minimalist kunnen noemen, waarbij de invloed van La Monte Young duidelijk merkbaar is. We worden het gewaar in het ruim twintig minuten durende ‘Vibraphone’ waarin telkens slechts één noot klinkt, uitgerekt tot een lange en kleurrijke drone, in ‘Hi-Hat’ waarbij het om een eindeloos uitgerekte klank gaat, voortgebracht met dit onderdeel van het drumstel en tot slot in ‘Song’ waarin een sinustoon, met nauwelijks waarneembare verandering, bijna twintig minuten klinkt.

‘The Reinvention of Romance’ is een compositie voor cello en percussie en ontstond op verzoek van het uit Knoxville, Tennessee afkomsitge duo Two-Way Street, bestaand uit celliste Ashlee Booth en percussionist Adam Lion. Ze wilden graag “a very long piece” en zie, dit is wat ze kregen. Middels dit stuk verklankt Hennies de relatie tussen twee mensen en de onderlinge zorg en empathie, in een serie patronen. Opvallend is dat de twee instrumenten hoogst zelden samen te horen zijn, vrijwel altijd gaat het om een vorm van vraag- en antwoordspel, maar met opmerkelijke fragmenten, zoals ergens in de twaalfde minuut waarin we Booth pizzicato horen, terwijl Lion een zeer hoge, ijle drone produceert, een structuur die ook verderop nog een keer te horen is. Pas tegen het einde vallen de twee instrumenten samen in een vrijwel volmaakte harmonie.

‘Casts’ is in zijn geheel te beluisteren via Bandcamp, van ‘The Reinvention of Romance’ zijn een drietal fragmenten te beluisteren. De albums zijn hier ook te koop: